Suppliers

Columbia Gem House Inc

Columbia Gem House Inc är USAs ledande etiska ädelstensgrossist. De lanserade sitt fair trade projekt 2004 men har varit verksamma i ädelstensbranschen drygt 30 år.
Columbia Gem House grundades 1976 av Eric Braunwart. Han är också en av initiativtagarna till AGTA (American Gem Trade Association) och den årliga ädelstensmässan som hålls i Tucson, Arizona.

Trigem design är Columbia Gem House smyckesföretag som producerar smycken i silver och guld och fair trade-ädelstenar. De olika stadierna för ädelstenarnas handelsväg från gruva till konsument kontrolleras och dokumenteras noga.

Ädelstenarna slipas i Columbia Gem House egen slipfabrik som införskaffades 1991 i Kina. Sliparna får en lön som är tredubbel den nationella minimilönen och erhåller betald semester, mat och husrum, sjukvårdsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. De arbetar i också en miljö med adekvat skyddsutrustning och med noggrant reglerad arbetstid.

Columbia Gem House har bl.a ett nära samarbete med ett gruvprojekt i Malawi från vilket de köper en mängd olika ädelstenar, bl.a rubiner och safirer. I Malawi finns deras genomgripande CSR projekt som sedan 2008 har till syfte att höja levnadsstandarden för lokalbefolkningen i ett antal byar. Fram till 2020 satsar man en miljon dollar på sjukvård, skola, jordbruk, miljö och sport.

Om ni vill se mer av vad vi kan erbjuda från deras sortiment av ädelstenar och läsa i deras fair trade protokoll kan ni gå till www.columbiagemhouse.com.

Inspira Diamonds Pty Ltd

Inspira Diamonds Pty Ltd finns i Perth, Australien, och är grossist av diamanter som har tagits fram under socialt och miljömässigt hållbara former. Det betyder att de erbjuder diamanter som har brutits under fredliga förhållanden och där man visar respekt för de gruvanställdas sociala villkor och det lokala samhället. Gruvbolagen som Inspira samarbetar med har också en uttalad policy för miljösanering. Vidare är de rapporteringsskyldiga till regering och allmänhet och betalar skatt och avgifter i ett transparent system.

De diamanter vi köper från Inspira har slipats i Indien. Slipfabriken har certifierats av Jeweltree Foundation som är en stiftelse som verkar för att småskaliga gruvprojekt runt om i världen ska få tillgång till den internationella marknaden under hållbara former. (läs mer om Jeweltree Foundation under fliken ”fair trade”)

Med diamanterna från Australien följer certifikat som garanterar ursprunget.