Fair trade

What is Fair Trade Gems?
from Eric Braunwart, President Columbia Gem House

The simple answer is, Fair Trade Gems® is a choice.  It is the choice of purchasing gemstones from suppliers that have a visible supply chain from mine to market.  Remember, gemstones are not just mined.  They go through many stages before they get to the consumer.  So when a company has a transparent supply chain you, as the buyer, can determine if the mining, cutting and jewelry manufacturing is done in a manner that meets your own company goals.

We started Fair Trade Gems because we saw several things happening within the colored gemstone industry that concerned us.  We have been cutters of some of the finest gemstones in the world for over thirty-five years, dealing with small and medium size miners.  What we saw first-hand, and learned through the process, is that it is not a level playing field for all involved along the supply chain.  As there were no rules or protocols in place, Columbia Gem House, Inc. and CEO, Eric Braunwart, developed guidelines, or protocols, that addressed economic, ecological, and social issues confronting the colored gemstone industry.  Columbia Gem House, Inc, committed itself to follow these guidelines and assure that everyone along the supply chain was treated in an honest, healthy and ethical manner.  In addition, we wanted to address the ecological issues and make sure that we were part of leaving the earth as we found it.

Fair Trade Gems not only offers the choice of a totally transparent supply chain, but also addresses the other quality assurance issues of the day, including disclosure, treatment and synthetic stones being sold as naturals.  We continue to educate the consumer, retailers and other dealers as to the choice they can make, and products they can buy.

Fair Trade Gems is not the world gem police, nor do we wish to be.  We believe that everyone should be able to make their own decision but, in order to make that decision, we believe that all the facts should be known.  If that means exposing cutters dying from Silicosis and children cutting and polishing gems, then that is what needs to be done.  We offer solutions and we do this out of our own pocket, without being asked or prompted, because it is the right thing to do.

We believe luxury products, such as jewelry and gemstones that support the environment and social issues along the supply chain, can truly bring love, hope and beauty to everyone involved. Isn’t that what jewelry should represent; beauty in all forms?

Jeweltree Foundation

The Jeweltree Foundation är en stiftelse som verkar för ”free trade” för småskaliga gruvprojekt och gruvkooperativ. Bland annat genom att ge dem tillgång till den internationella marknaden, marknadsinformation och nya projekt. The Jeweltree Foundation certifierar och marknadsför deras produkter och ser till att de får det högsta möjliga marknadspriset och om möjligt också en tilläggspremie. De förespråkar transparens inom de olika handelsleden. The Jeweltree Foundation certifierar fabriken i Indien där diamanterna från Australien slipas.

Deras certifieringskriterier är baserade på mänskliga rättigheter, miljönormer och öppenhet. De har dragit upp linjer enligt vilka de kontrollerar små till medelstora gruvkooperativ och företag. Deras certifieringskriterier kan ni läsa om på http://www.jeweltreefoundation.org

Enligt The Jeweltree Foundation är fair trade ett ömsesidigt samtycke, tydlighet och fritt val mellan parterna. Parterna ska handla med ömsesidiga fördelar och ett erkännande av individens rätt att följa sin egen lycka i harmoni med allt och alla.

The Jeweltree Foundation har startat ett antal kooperativ inom ädelstensbranschen, bla The Liqhobong Womens Diamond Mining Cooperative. I samarbete med The Diamas Group of Companies har de startat en fair trade certifiering av gruvbolag och småskaliga gruvprojekt i Sydafrika samt tagit deras varor till den internationella marknaden via tenders och auktioner. Drygt 100 småskaliga gruvarbetare har anmält sitt intresse och ett antal mellanstora gruvbolag för att få sina produkter certifierade av The Jeweltree Foundation i samarbete med Diamas Group of Companies. Läs mer om deras certifierings modell på www.jeweltreefoundation.org.

Ett symbolladdat smycke.     

Ett smycke har ofta en symbolisk betydelse för bäraren. Det är ett kärleksbevis, en trohetssymbol eller en vänskapsförklaring. Tappar smycket sin positiva laddning om det har skapats med ädelstenar som tagits fram under oetiska förhållanden?

Varför ska man bry sig om ädelstenars ursprung?     

Både stor- och småskalig gruvnäring förknippas ofta med tungt och farligt kroppsarbete. Gruvor kan rasa eller vattenfyllas och man använder sig av gifter som letar sig ut i vattendrag som förgiftar både människor och natur för många generationer framåt. Luften i gruvorna är ofta fyllda med mikroskopiska kiselpartiklar som letar sig in i arbetarnas lungor som efter år av arbete i dåligt ventilerade gruvschakt utvecklar dödliga lungsjukdomar.

Småskalig gruvnäring är en försörjning som ofta mycket fattiga människor utövar, inte sällan illegalt och i ömtåliga ekosystem. Kunskapen om hur man på ett säkert, långsiktigt och effektivt sätt kan leta efter dessa eftertraktade mineraler och metaller är ofta obefintlig. Detta resulterar i olyckor och dödsfall.

Man uppskattar att mellan 13-20 miljoner män, kvinnor och barn i utvecklingsländer arbetar med småskalig gruvnäring. Ungefär 13 % av allt guld som bryts i dag kommer från småskaliga gruvor. Majoriteten av de färgade stenarna som bryts kommer från småskalig gruvnäring.

Både vuxna och barn arbetar med att slipa ädelstenar och riskerar att dö en tidig och mycket plågsam död i stendammslunga om de inte har adekvat skyddsutrustning.I vissa länder finansieras vapensmuggling och gerillakrig mot legitimt valda regeringar genom just ädelstensbrytning och handel med dessa ädelstenar. Brutala övergrepp sker på lokalbefolkningen som tvingas arbeta under slavliknande förhållanden utan lön.

För att vara säker på att det inte förekommer någon form av övergrepp på vare sig människor eller natur behövs det en öppenhet inom de olika handelsleden. Det ska gå att spåra en ädelsten eller ädelmetall från gruva till konsument. Detta är ofta svårt när det gäller majoriteten av ädelstenar och ädelmetaller som används till smyckestillverkning.

Sedan 1990-talet har kritiken vuxit över hur miljön och människors liv har påverkats negativt inom gruvsektorn, i synnerhet i utvecklingsländerna. Sedan 2000 har engagemanget för etiska, sociala och miljöfrågor ökat kraftigt samtidigt som initiativen att förespråka fair trade har blivit fler. Idag uppskattas närmare 1.5 miljoner arbetare gynnas direkt från fair trade som har blivit den snabbast växande marknaden i världen. Från 2007 till 2008 ökade försäljningen av fair trade produkter med 47%. Europa representerar närmare 60% av den globala fair trade marknaden.